4 PL Nedir?
MAKALE 23 Haziran 2023
4 PL Nedir?

Dördüncü Parti Lojistiği (4PL), tedarik zinciri yönetiminde kullanılan ve lojistik hizmetlerinin dış kaynak kullanılarak tek bir yapıya verilmesini ifade eden bir terimdir. Bir 4PL sağlayıcısı, nakliye ve depolamadan, tedarik ve dağıtıma kadar tedarik zincirinin tüm alanlarını yönetme rolünü üstlenir.

4PL kavramı, artan küreselleşme ile ortaya çıkan karmaşık tedarik zincirleri ve daha verimli lojistik süreçleri için doğan ihtiyaca bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. Şirketler, lojistik ihtiyaçlarını bir 4PL dış kaynağı ile çözerek, basitleştirilmiş operasyonel adımlardan ve düşen maliyetlerden fayda sağlarken, temel yetkinliklerine odaklanabilirler.

Bir 4PL sağlayıcısı tipik olarak başka bir servis sağlayıcıdan ziyade stratejik bir ortak olarak hareket eder. İş hedeflerini anlamak ve özel ihtiyaçlarını karşılayan çözümleri özelleştirmek için müşterileriyle yakın bir şekilde çalışırlar. Bu, tüm tedarik zinciri ağındaki diğer üçüncü taraf lojistik sağlayıcıları (3PL'ler), taşıyıcılar, tedarikçiler ve satıcılar ile işbirliğini içerir.

4PL kullanmanın en önemli avantajlarından biri, stok seviyelerine, gönderi takip bilgilerine, sipariş durumu güncellemelerine ve performans analizlerine gerçek zamanlı görünürlük sağlayan ileri teknoloji platformlarına erişimdir. Bu araçlar şirketlerin, stok yönetimi, ikmal planlaması, tedarikçi değerlendirme ve seçimi ile rota optimizasyonu hakkında veri odaklı kararlar almalarını sağlar. Genel olarak 4pl sağlayıcısı, tüm tedarik zinciri karar alanlarında firmalara bilgi sağlama yoluyla destek sağlar.

Diğer bir faydası da acil durum planlaması, iş sürekliliği stratejileri ve felaket kurtarma planları yoluyla geliştirilmiş risk yönetimidir. Çevik ve dirençli tedarik zincirleri için ideal iş ortağı ve çözüm sağlayıcıdır. Bir 4PL, alternatif lojistik kaynak seçenekleri veya taşıma tipleri hazır bulundurarak nakliye ağlarındaki aksaklıklar, doğal afetler, iş anlaşmazlıkları, para birimi dalgalanmaları, tarifeler ve düzenleyici değişikliklerle ilişkili riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca farklı satış kanalları ve ürünlerin gerektirdiği esnek lojistik ihtiyacını karşılar.

Genel olarak, 4PL hizmetlerinin kullanımı geleneksel tedarik zinciri modellerine göre birçok avantaj sunar. Bununla birlikte, dikkatli bir değerlendirme, paydaş katılımı ve mevcut sistemlerle entegrasyon gerektirir. Dış kaynak lojistik fonksiyonlarının başarısı; maliyet tasarrufu, stratejik uyum, risk azaltma, esneklik ve yanıt verebilirlik arasında doğru dengeyi bulmaya bağlıdır.

3PL ve 4PL Farkları Nelerdir?

 

4PL Hizmet Sağlayıcının Rolü ve Yetenekleri Nedir?

 

Entegratör

Entegratörde bulunması gereken bazı önemli özellikler aşağıdaki gibi açıklanabilir:

 • Entegratör, işbirliklerini sağlama için tarafsızlık ve standardizasyon kriterlerine sahip olmalıdır.
 • Entegratör, paydaşlar arası çatışma ve silolaşmayı engellemelidir.

Bir başka ifadeyle, 4PL hizmet sağlayıcısı tarafsız olma rolü ile lojistik süreçleri yönetmektedir. Tarafsızlık rolü aşağıdaki gibi açıklanabilir;

- 4PL hizmet sağlayıcısı tedarik zinciri boyunca bilgileri kolaylıkla diğer paydaşları ile paylaşmaktadır,

- 4PL hizmet sağlayıcısı tedarik zinciri boyunca pazarda algıladıkları fırsatları diğer paydaşları ile paylaşmaktadır,

- 4PL hizmet sağlayıcısı tedarik zincirinin her süreci ile ilgili önerilerde bulunmaktadır,

- 4PL hizmet sağlayıcıları daha verimli iş süreçleri oluşturmaktadır.

Yetenekleri :

 • İzlenebilirlik : Lojistik süreçlerin paydaşlar tarafından anlık izlenebilmesini sağlamaktadır.
 • İnovasyon : Tedarik zincirinin sürekli geliştirmesini yenilikçi olma anlayışı ile sağlamaktadır.
 • Birden Fazla 3PL Hizmet Sağlayıcısının Yönetimi : Tedarik zinciri boyunca birden fazla uygun lojistik hizmet sağlayıcısını seçerek yönetmektedir.
 • Proje Yöneticisi : Firmaların lojistik projelerini belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda belirli bir süre içinde yönetmektedir.
 • Paydaş Yönetimi : Lojistik hizmet sağlayıcı, üretici, tedarikçi, distribütör, aracı ve/veya diğer kuruluşlar gibi paydaşları yönetmektedir.
 • Tedarik Zinciri Tasarımcısı : Tedarik zincirini yeniden tasarlayıp, uyumlu hale getirme yeteneğine sahiptir.
 • Riskleri Azaltmada Destek : Lojistik süreçlerin aksaması veya gecikmesi durumlarına karşı önleyici faaliyetler yürütmektedir.

Kaynak Sağlayıcı

 

4PL hizmet sağlayıcıları stratejik işbirliğini teşvik etmektedir ve tüm tedarik zinciri paydaşları ile lojistik süreçleri yönetimine liderlik etmektedir.

Tedarik zinciri içerisinde yer alan kaynaklar arasında; işgücü, bilgi ve fiziksel kaynaklar (depolama tesisleri ve nakliye araçları) yer almaktadır. Taşımacılık, depolama, konsolidasyon, ürün markalama, etiketleme, paketleme, bilgi teknolojisi, stok yönetimi, sipariş yönetimi, ağ tasarımı, gümrük işlemleri ve aracılık gibi faaliyetler ise, lojistik dış kaynak kullanımına konu olan fonksiyonlar içerisinde bulunmaktadır.

Yetenekleri :

 • Taşımacılık ve Depolama Hizmeti Tedariği ve İhale Yönetimi : Talebe uygun lojistik hizmet sağlayıcıların seçimi, değerlendirilmesi ve tedariği
 • Standardizasyon : Lojistik hizmet kalitesi sürekliliği için denetim, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları.

Bilgi Sağlayıcı

 

IT entegrasyonu, IT altyapısı sağlama, anlık veri işleme, verilerin yönetimi, ihtiyaç duyulduğunda teknik destek konularında 4PL işletmeleri gerekli yetkinliğe sahiptir. Bilginin tedarik zincirleri üzerinde kesintisiz akışını sağlanır, böylelikle karar almada destek olur.

Yetenekleri :

 • Tedarik Zinciri Üzerinde Bilgi Akışı Yönetimi: Tedarik zinciri boyunca iletişim ve işbirliğini geliştiren bilgi teknolojisi sistemlerini sağlar.
 • Sistem ve Bilgi Entegratörü : Uçtan uca izlenebilirlik ile işbirlikleri sağlar ve bu sayede tedarik zinciri paydaşları arasındaki güveni arttırır.

Karar Destek

 

4PL hizmet sağlayıcı, lojistik hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere müşteriler için özel lojistik çözümler geliştirilmesi, operasyonların yönetilmesi aşamalarında karar verici rolünü üstlenmektedir.

4PL hizmet sağlayıcı, taşıma, depolama, izleme ve verilerin elektronik transferi gibi birçok lojistik süreç konusunda karar destek sağlamaktadır. Aynı zamanda, tedarik zinciri süreçlerinin izlenmesi, kontrol edilmesi ve olası sorunların tanımlanması için kontrol kulesi görevini üstlenmektedir ve karar destek sağlayıcı olarak hareket etmektedir. Bunun yanında, süreçler ile ilgili sorunları ve sebepleri tespit ederek, düzeltici önlemler almaktadır.

Yetenekleri :

 • Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması : Etkinliği arttırmak ve operasyon süreçlerinin ölçülmesi görevini üstlenmektedir.
 • Kalite Yönetiminin Kurulması : Standardizasyon ve denetim çalışmaları ile sürdürülebilir yönetim sistemlerinin kurulmasını destekler.

BENZER İÇERİKLER
İhtiyaca Uygun Çözüm ve İşbirlikleri
Lojistik çözümü ihtiyaçlarınıza göre uyarlayacağız. Size tavsiyelerde bulunmaktan ve tüm soruları mümkün olan en kısa sürede yanıtlamaktan mutluluk duyarız.