Depo ve stok yönetimi danışmanlığı ile işletmenize yardımcı olabileceğimiz alanlar:

 • Stok Optimizasyonu: İşletmelerin ne kadar stok tutmaları gerektiğini belirlemelerine yardımcı olur. Bu, gereksiz fazla stok tutmanın maliyetlerini azaltmayı ve müşteri talebini karşılayacak kadar stok bulundurmanın sağlayacağı faydaları en üst düzeye çıkarmayı içerir.
 • Depo Düzeni ve Yerleşimi: Depo içi düzeni, ürünlerin etkin bir şekilde yerleştirilmesini ve depo alanının verimli bir şekilde kullanılmasını içerir. Depo düzeni ve yerleşimi, ürünlerin hızlı erişilebilirliğini artırabilir ve işçilik maliyetlerini düşürülmesini sağlar.
 • Depo Süreçleri ve Akışı: Depo içi süreçlerin optimize edilmesi, ürünlerin alımından depolanmasına, paketlenmesinden sevkiyatına kadar olan süreçlerin düzenlenmesini içerir. Bu, hızlı ve hatasız bir şekilde ürünlerin depodan müşterilere ulaştırılmasını sağlar.
 • Stok Takibi ve Analizi: Stok seviyelerinin sürekli olarak izlenmesi ve analizi, işletmelere talep trendlerini ve stok hareketlerini anlamalarına yardımcı olur. Bu da gereksiz fazla stok tutma veya talep karşılanamama gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.
 • Teknoloji Kullanımı: Depo yönetimi yazılımları ve otomasyon sistemleri gibi teknolojilerin işletmeye entegrasyonu, süreçleri daha verimli hale getirebilir. İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun teknoloji çözümleri önerilir.
 • Eğitim ve Personel Gelişimi: Depo personelinin doğru eğitimi ve geliştirilmesi, işletmenin depo süreçlerini etkin bir şekilde yönetmesine katkı sağlar. Personelin doğru becerilere sahip olduğu ve işe uygunluğu açısından değerlendirilmeleri konusunda destek verilir.

Depo ve stok yönetimi danışmanlığı sürecinin adımları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 1. Mevcut Durum Analizi
 2. İhtiyaçların ve Hedeflerin Belirlenmesi
 3. Strateji Geliştirme
 4. Ekipman Kararları
 5. Yazılım ve Teknoloji Entegrasyonu
 6. Yönetim ve Organizasyon
 7. Uygulama ve İzleme
 8. Performans Değerlendirmesi ve Raporlama
 9. Sürdürülebilirlik ve Geliştirme

 Diğer depo ve stok yönetimi danışmanlığı alanları:

Depo Tasarım, Kurulum Çalışmaları, Kiralama ve Tesis Yönetimi Danışmanlığı

Hizmet kapsamını genel hatları ile aşağıdaki şekilde belirtebiliriz:

 1. Lojistik Depo Tasarımı:
  • Depo amacının ve tipinin belirlenmesi
  • Depo yerinin belirlenmesi
  • Depo kapasitesinin belirlenmesi
  • Mimari projenin hazırlanması
  • Depo operasyonel ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Depo inşaat proje bütçe çalışmaları
  • Depo operasyonel bütçe çalışmaları
  • Canlıya alma
 2. Kurulum Çalışmaları:
  • Tesisin inşası veya mevcut bir binanın adapte edilmesi
  • Depo içi yerleşim planının belirlenmesi
  • Depo içi fiziksel akışların belirlenmesi
  • Ekipmanların kurulumu ve entegrasyonu
  • Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve doğru yazılım seçilmesi
  • Personel seçimi ve eğitimi
  • Yönetim ve organizasyonel sistemlerin kurulumu
 3. Lojistik Tesis Kiralama: Şirketler, kendi tesislerini inşa etmek veya satın almak yerine, lojistik tesis kiralama seçeneğini tercih edebilirler. Bu aşamada, müşterilere uygun tesis seçeneklerini değerlendirmede ve kiralama süreçlerinde rehberlik edilir. Bu süreç aynı zamanda maliyet analizlerini, kontrat müzakerelerini ve diğer gereksinimleri içerebilir.
 4. Lojistik Tesis Yönetimi Danışmanlığı: Bu hizmet, bir lojistik tesisin günlük operasyonlarının yönetimi konusunda destek sağlar. Bu süreç aşağıdaki konuları içerebilir:
  • Stok yönetimi ve envanter kontrolü
  • Depo içi iş akışının optimize edilmesi
  • Personel yönetimi ve eğitimi
  • Teknolojik sistemlerin etkili kullanımı
  • Performans ölçümü ve sürekli iyileştirme süreçlerinin uygulanması
 • Lojistik ve Depo Denetim, Benchmarking, Standardizasyon ve Belgelendirme Çalışmaları

Bu çalışmalar, depo faaliyetlerinin düzenlenmesi ve standardize edilmesi için gerekli adımları içerir. Genel olarak bu çalışmaların içeriği aşağıdaki şekildedir:

 1. Analiz ve Değerlendirme
 2. Standardizasyon
 3. Ekipman ve Teknoloji
 4. Eğitim
 5. Denetim
 6. Belgelendirme
 7. Sürekli İyileştirme