• Strateji ve Hedeflere Göre Performans Göstergelerinin (KPI) Belirlenmesi
  • KPI Ölçümü ve Raporlama
  • Hizmet Seviyeleri Şartnamesinin (SLA) Oluşturulması
  • Lojistik Maliyet Analizi ve Kontrolü