• Lojistik Standartları Sistemi (LSS) Denetimi Öncesi Ön Çalışmalar ve Hazırlık
  • Tüm Süreçlerde İyileştirme ve Geliştirme
  • Performans Göstergelerinin Kullanımı
  • Tarafsız ve Bağımsız Derecelendirme Kuruluşu Aracılığı ile Derecelendirme