Lojistik Standartlar Sistemi (LSS)
MAKALE 27 Ağustos 2021
Lojistik Standartlar Sistemi (LSS)

LSS® Nedir?

LSS®, Lojistik Standartlar Sistemi® sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir yönetim sisteminin adıdır ve bu sistem birçok programı içerir.

Bu programlar;

  • Depolama
  • Karayolu yük taşımacılığı
  • Karayolu dökme sıvı ve tehlikeli maddeler taşımacılığı
  • Karayolu soğuk zincir ve gıda ürünleri taşımacılığı
  • Denizyolu yük taşımacılığı
  • Havayolu yük taşımacılığı
  • Demiryolu yük taşımacılığı

LSS® karayolu, demiryolu, suyolu ve havayolu yük taşımacılığı, depolama ile katma değerli ürün ve hizmet etkinlikleriyle ilgili tüm süreçleri içeren bir yönetim sistemi olup, müşteri açısından, kendi tüzel kişiliği bağlamında ve kendi belirlediği kapsamda geçerli olan tüm standartların başarıyla uygulandığını gösteren bir derecelendirme süreci ve bu süreç sonunda elde edilen bir derecelendirme belgesidir.

Öteki yönetim sistemlerine benzemesine karşın, öteki yönetim sistemlerinden iki konuda ayrılmaktadır:

  • Bu sistem yalnızca lojistik işlemlerini yürüten kuruluşlar için geçerlidir.
  • LSS®, yönetim sistemlerinden ayrı olarak, incelenen kuruluşlar için bir performans değerlendirmesi yapmakta ve değerlendirme sonucuna göre de önceden belirlenmiş bir ölçeğe göre kuruluşu derecelendirmektedir.

LSS®’nin ve Derecelendirmenin Amacı Nedir?

Lojistik sektöründe bulunan kuruluşlar, hem kendi süreçlerini iyileştirerek geliştirmek hem de kendi müşterileri için standartlara uygun olarak çalıştığını göstermek amacıyla LSS® derecelendirme belgesine gereksinme duymaktadır.

Kuruluşların, etkinliklerini, kendi sektörleriyle ilgili standartlara göre yürüttüğünü göstermenin en etkin biçimi, LSS® ‘yi kurmak, işletmek ve LSS®’nin doğru bir biçimde uygulandığını tarafsız ve bağımsız değerlendirme kuruluşu aracılığıyla derecelendirmekten geçmektedir.

LSS® derecelendirme belgesi, kuruluşun lojistik sektörüyle ilgili standartlara uyduğunun bir göstergesidir. LSS® derecelendirme belgesi, lojistik kuruluş müşterilerinin, lojistik kuruluşlarında ayrıca kendi denetimlerini yapma gereksinmesini ortadan kaldırmakta ve müşterilerin zaman ve emek tasarrufu yapmalarını sağlamakta ve dolayısıyla denetim maliyetlerini düşmektedir.

Değerlendirme ve derecelendirme aynı standartlara ve aynı ana başarı (performans) göstergelerine göre yapıldığı için, lojistik kuruluşları aynı çerçeve ve bağlamda değerlendirmektedir. Bu da karşılaştırma ölçütünün nesnel olmasını sağlamaktadır.

LSS® Derecelendirme Belgesi Ne Demektir?

LSS® derecelendirme belgesi, lojistik kuruluşlarının LSS®’nin uygulandığını göstermek amacıyla, LODER tarafından yetkilendirilmiş bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşlarının yaptığı denetim bulgularına dayanarak, LODER ve belgelendirme kuruluşunun lojistik kuruluşunu birlikte değerlendirerek derecelendirmesi sonucunda lojistik kuruluşuna verilen bir belgedir.

LSS® Derecelendirme Belgesinin Yararları Nedir?

 • Lojistik kuruluşları, LSS®’yi uygulayarak kendi süreçlerini iyileştirip geliştirebilir,
 • Lojistik kuruluşları, LSS®’yi uygulayarak müşterilerine standartlara uygun olarak çalıştığını belgeleyebilir,
 • Lojistik kuruluş müşterilerinin lojistik kuruluşlarını denetleyerek değerlendirmelerini gereksiz kılar,
 • Lojistik kuruluş müşterilerinin denetim maliyetlerini düşürür,
 • Lojistik alanında aynı ana başarı (performans) göstergelerinin kullanılmasını sağlar,
 • Lojistik kuruluşlarının teknolojik gelişmelere açık olmasını sağlar, kuruluşları yenilik yapmaya özendirir,
 • Kuruluşlar, nesnel ölçütlere göre değerlendirilir ve karşılaştırılır.

LSS® Derecelendirme Düzeyleri

LSS® derecelendirme işlemi, her tür lojistik kuruluşu ve bu kuruluşların yürüttükleri süreçler için yeterince esnektir.

Derecelendirme sistemi; depolama, karayolu/demiryolu yük taşımacılığı, suyolu yük taşımacılığı, havayolu yük taşımacılığı ve katma değerli ürün/hizmetler için ayrı ayrı tasarlanmıştır ancak belirtilen her bir etkinlik için tek bir derecelendirme sistemi vardır.

Derecelendirme, hem ilgili standartların gerekliliklerine hem de belirlenen ana başarı (performans) göstergelerine göre yapılmaktadır. Standartların gereklilikleri ve ana başarı (performans) göstergelerinin ağırlıkları (kredileri), önem derecelerine göre belirlenmiştir. Doğal olarak farklı öğeler, farklı ağırlıkta olmalarından ötürü, toplam puana farklı etki etmektedir.

Ancak derecelendirme düzeyleri aynı ölçekte yapılandırılmıştır.

Bir lojistik kuruluşunun yürüttüğü etkinliklerle ilgili aldığı puanlar, puanın ait olduğu bölümün ağırlığı da göz önünde bulundurarak, o kuruluşun derecesini belirlemektedir.

LSS® derecelendirme düzeyleri aşağıdaki grafikte, puanlara göre, verilmiştir.

İhtiyaca Uygun Çözüm ve İşbirlikleri
Lojistik çözümü ihtiyaçlarınıza göre uyarlayacağız. Size tavsiyelerde bulunmaktan ve tüm soruları mümkün olan en kısa sürede yanıtlamaktan mutluluk duyarız.